Võsalõikus

Võsalõikus ja raietööd toimuvad giljotiiniga, millega puhastame teie kraavi, põllu või metsa.

Puhastatud kraavid juhivad sademetest või lume sulamisest tingitud liigvett paremini edasi. Sedasi vähendame oluliselt üleujutuse ohtu, mis omakorda parandab tootlikkust metsa- ja põllumaadel.

Võsalõikus giljotiin lõikab võsa hunnikusse, metsaväljaveo traktor koondab materjali laoplatsi ja puiduhakkur purustab võsa ning raiejäätmed hakkepuiduks. Võttes arvesse pinnase olusid planeerime oma tööd nii et meie tegevusjälg objektil on minimaalne. Meie giljotiin lõikab kuni 35 cm läbimõõduga puid. Suuremate puude ülestöötamiseks kasutame mootorsaagi.

Peame oluliseks ausat ja läbipaistvat suhtlust maaomanikuga ja häid tavasid. Saame teile lõigata küttepuid ja tuua need teile sobivasse kohta. Tänasel päeval on võsa eest makstav hind väga arvestatav sissetulekuallikas maaomanikule, meiega koostööd tehes saate sellest osa.