Timbering OÜ on Teile abiks võsalõikus töödel.

Meist

Aitame puhastada kinnikasvanud metsad, põllud ja kraavid võsast. Meie eesmärk on pakkuda professionaalset ja kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi vajadustele ja käib kaasas metsanduse heade tavadega.

Kasvava võsa ost

Ostame kasvavat võsa. Tänasel päeval on võsa eest makstav hind väga arvestatav sissetulekuallikas maaomanikule, meiega koostööd tehes saate sellest osa.

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus toimub giljotiiniga, millega puhastame teie kraavi, põllu, krundi, metsa või vana talukoha.
Puhastatud kraavid juhivad sademetest või lume sulamisest tingitud liigvett paremini edasi. Sedasi vähendame oluliselt üleujutuse ohtu, mis omakorda parandab tootlikkust metsa- ja põllumaadel.

Metsakasvatus

Metsakasvatuse tegevuse eesmärgiks on hooldada ja kasvatada metsast hooldusraiete ja muude võtetega väärtuslik, elujõuline, tootlik ning mitmekesine mets.

Metsaraie

Puiduvarumine on oluline osa metsamajandamisest ja metsaeluringist. Õigesti planeeritud ja teostatud metsaraie on majanduslik kasumlik, minimaalse ökoloogilise jalajäljega ning avab võimalused uue metsapõlvkonna kasvatamiseks.

Transport

Treilerveod 24/7.
Pakume transporditeenust rasketehnika vedudel. Veame metsa-, ehitus ja põllumajandustehnikat.
Treileri kandevõime 30 tonni.

Väljavedu

Pakume võsa ja metsamaterjali väljaveoteenust forwarderiga Valmet 840.2