Metsaraie

Harvendusraie

Harvendusraie eesmärk on soodustada kasvama jäävate puude kasvu. Metsa harvendamisel raiume välja vigastatud, kasvus allajäänud, haiged, kehva tüvevormiga ja surnud puud. Harvendusraiet teostame saemeeste, giljotiini või harvesteriga.

Uuendusraie

Üks levinumaid uuendusraie liike on lageraie. Tööde käigus realiseerime küpse metsa, jättes kasvama seene- ja säilikpuud. Meie teostame töid kooskõlas metsaseaduse ja metsanduslike heade tavadega. Võrreldes alternatiivsete uuendusraie meetoditega on lageraie kasumlikum ja efektiivsem.